Montážny postup nerezového zábradlia

správne označenie a vyvŕtanie otvorov pre bočné uchytenie stĺpika
priskrutkovanie bočnej kotvy s pomocou závitových tyčí a chemickej malty, osadenie nerezového stĺpika do bočnej kotvy
vyznačenie dier pre ukotvenie madla na krčky stĺpikov
vymeranie miesta pre ukotvenie koncovky dreveného madla
spojenie madiel 3D spojkou a ich ohnutie podľa sklonu zábradlia
priskrutkovanie madla na kŕčok stĺpika
nasadenie prútovej výplne
zarovnanie koncov prútovej výplne
prilepenie koncoviek výplne anaeróbnym lepidlom