Ako si vybrať zábradlie

Viete o tom, že aj zábradlie musí vyhovovať určitým vyhláškam a normám? Taktiež ste si mysleli, že nikomu nie je nič do toho, aké zábradlie vo vašom interiéri použijete? Bohužiaľ tomu tak nie je...

Stavebný úrad mimo iného posudzuje zábradlie na základe vyhlášky č. 137/1998 Z. „O obecných technických požiadavkách na výstavbu“. Základnými požiadavkami na zábradlie z ich pohľadu sú predovšetkým výška zábradlia, vzdialenosť medzi výplňami zábradlia a taktiež jeho pevnosť. Ide hlavne o bezpečnosť a argumenty typu, že ide o Vaše súkromné zábradlie u úradníkov neobstojí.

Vyhláška č. 137/1998 Zb. upravuje napr. minimálnu výšku madla, ktoré pri hĺbke priestoru do 3 metrov, nesmie byť nižšie ako 90 cm od podlahy. V rozmedzí hĺbky priestoru od 3 do 12-tich metrov je minimálna výška madla či zábradlia 100 cm. Madlo zábradlia tiež nesmie mať ostré hrany či výstupy. Naviac zábradlie v priestoroch určených pre deti a v bytových domoch podľa paragrafu č. 38 musí byť plné alebo s tabuľovou výplňou, stĺpikovou zo zvislých tyčových prvkov alebo mriežkovou. Medzery zábradlia nesmú byť širšie ako 12 cm v bytových domoch a 8 cm v priestoroch určených pre deti. Ak hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia alebo prepadnutia, musí byť zábradlie pri podlahe zabezpečené ochrannou lištou najmenej 10 cm vysokou.

Pokiaľ ste premýšľali nad novým zábradlím, ale teraz si nie ste istí, či bude vyhovovať všetkým požiadavkám, máme pre Vás tip. Stavebnicové nerezové zábradlie "J.A.P." vo variante s výplňou z kaleného skla, vyhovuje aj požiadavkám na využitie v priestoroch určených pre deti a pritom si zachováva elegantný a moderný design.